Siirry sisältöön
Uutiset

Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpano alkoi


STM julkaisi uuden asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian helmikuun lopussa. Strategian visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan.

Jotta visio voisi toteutua, on se jaettu neljäksi strategiseksi kärjeksi. Jokaisen kärjen alla on kolme tavoitetta, joiden saavuttaminen vahvistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta käytännössä.

Kaikkiaan tavoitteita on 12. Niille kullekin on nimetty suunnitteluryhmä valmistelemaan toimeenpanoa. Kukin ryhmä koostuu puheenjohtajasta, projektipäälliköstä, kahdesta jäsenestä ja fasilitaattorista. Suunnitteluryhmien kick off -tilaisuus pidetiin perjantaina 25.3.

Strategisten kärkien etenemistä luotsaavat ns. kärkikoordinaattorit, jotka ‒ samoin kuin fasilitaattorit ‒ tulevat Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksesta. Suunnitteluryhmien jäsenet tulevat eri puolilta Suomea ja edustavat sosiaalihuoltoa, terveydenhuoltoa, koulutusta, järjestöjä sekä julkista ja yksityistä sektoria. Läpileikkaavan kärjen (kuvan alapalkissa) jäsenten nimeäminen on vielä valmistelussa.

Tulemme mielellämme esittelemään strategiaa ja säädöspohjaa esim. hyvinvointialueiden valmistelijoille ja päättäjille sekä kertomaan keskuksen tarjoamasta avusta ja tuesta.

Ota yhteyttä ohjelmapäällikkö Hanna Toiviaiseen, hanna.toiviainen(a)ovph.fi