Siirry sisältöön
Työkalut

Infektiotorjuntatoimien omavalvontalomake auttaa tunnistamaan riskit ja kehittämisen kohteet

Lomake on laadittu tukemaan työyksiköiden infektiotorjunnan omavalvontaa. Sen avulla voidaan tunnistaa, mitä riskejä ja kehittämiskohteita on yksikön infektioiden torjunnassa.

Infektiotorjuntatoimien omavalvontalomake pohjautuu kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman kohtaan 4.3.9, jonka mukaan infektiotorjuntatoimien toteutumista hyvinvointialueilla tulee seurata käytännössä. Ongelmakohdista tulee raportoida THL:lle.

Tämä pohjautuu tartuntatautilakiin, jonka mukaan hoitoon liittyvien infektioiden torjunta on osa tartuntatautien torjuntatyötä. Hyvinvointialueilla ja HUS-yhtymällä on velvollisuus huolehtia hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan kehittämisestä alueellaan.

Ohjeita on, mutta noudatetaanko niitä?

− Hyvinvointialueilla on erilaisia infektioiden torjunnan ohjeita jopa satoja. On syytä muistaa, että ohje itsessään ei paranna infektioturvallisuutta, ellei ohje johda toimintaan, toteaa Siun soten potilasturvallisuuspäällikkö Heli Heikkinen. Heikkinen toimii myös projektipäällikkönä tavoitteen 4.3 Yhtenäistämme hyvät infektiotorjunnan käytännöt strategiatyöryhmässä.

Heikkisen mukaan infektiotorjuntatoimien omavalvontalomakkeen avulla voidaan helposti kartoittaa, noudatetaanko ohjeita ja onhan kaikki olennaiset seikat yksikön toiminnassa otettu huomioon. Lomake myös ohjaa yksiköitä kehittämään toimintaansa.

− Tämä sopii hyvin asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian visioon, sillä pyrkimyksenä on parantaa infektiotorjuntatoimien toteutumista käytännössä siten, että hoitoon liittyviä infektioita voidaan vähentää siltä osin kuin se on mahdollista, toteaa Heikkinen lopuksi.

Lue lisää (Infektiotorjuntatoimien omavalvontalomake)!