Siirry sisältöön
Uutiset

Hyvinvointialuekierros poiki uusia yhteistyöryhmiä


Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen edustajat tapasivat keväällä 2023 jokaisen hyvinvointialueen johtoa tai laadun ja turvallisuuden asiantuntijoita. Alueiden toiveesta perustettiin asiakas- ja potilasturvallisuuden mittaamista sekä järjestäjätason omavalvontaa edistävät yhteistyöryhmät, joilla on edustajat hyvinvointialueilta.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tehtäviin kuuluu mm. asiakas- ja potilasturvallisuusmenettelyjen mittaamisen ja arvioinnin suunnittelu ja kehittäminen sekä omavalvontamenettelyjen tuki, tiedon jakaminen ja koordinointi. Keskus kysyi hyvinvointialuekierroksella, miten se voisi näiden tehtäviensä puitteissa olla avuksi hyvinvointialueille.

Käytyjen keskustelujen pohjalta kutsuttiin hyvinvointialueilta edustajat järjestäjien omavalvonnan menettelyjen yhteistyöryhmään ja mittareiden konsensusryhmään. Hyvinvointialuekierroksesta on julkaistu raportti keskuksen verkkosivuilla.

Omavalvonnan menettelyjen yhteistyöryhmä edistää tiedon jakamista ja menettelytapojen kehittämistä palvelunjärjestäjän omavalvontatehtävän näkökulmasta.

Ryhmä kokoontui syyskuun loppuun mennessä viisi kertaa. Ryhmässä käsiteltiin mm. hyvinvointialueiden valvonnan ja omavalvonnan resursseja ja organisoitumista, omavalvontaohjelman raportointia, palveluyksikön määritelmää ja omavalvontasuunnitelmien yhtenäistä ohjaamista.

Mittaroinnin konsensusryhmä työskentelee kohti tavoitetta sopia kansallisesti yhteisistä asiakas- ja potilasturvallisuuden määrällisistä vertailumittareista, joita hyvinvointialueet sitoutuvat säännöllisesti mittaamaan.

Ryhmä kokoontui syyskuun loppuun mennessä kolme kertaa. Ryhmässä koottiin tietoa siitä, mitä VN TEAS -hankkeessa ”Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt” ehdotetuista määrällisistä mittareista jo käytetään hyvinvointialueilla ja mitä mittareita hyvinvointialueilla on valmius ottaa käyttöön. Lisäksi alueilta koottiin määrittelyjä mittariteemoista ja -aihioista.

Molempien ryhmien työ jatkuu.

Lisätietoja: Satu Koskela, johtava asiantuntija, satu.koskela(a)ovph.fi  ja Merja Sahlström, erikoissuunnittelija, merja.sahlstrom(a)ovph.fi