Siirry sisältöön
Tiedotteet

Hyvinvointialueet paljon vartijoina asiakas- ja potilasturvallisuustyössä


Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen uusi ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen valmistautuu tukemaan hyvinvointialueita kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanossa. Strategian tavoitteena on, että Suomesta tulee viiden vuoden aikana asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2022‒2026 sitouttaa sosiaali- ja terveydenhuollon asettamaan turvallisuuden etusijalle, huolehtimaan henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista sekä vahvistamaan asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta. Strategia julkistetaan webinaarissa torstaina 24.2.

Turvallisuushaitoista jopa puolet voidaan välttää

OECD:n tuoreimpien arvioiden mukaan terveydenhuollon kustannuksista jopa 13 pro­senttia kuluu hoidossa tapahtuneiden virheiden ja haittojen kor­jaamiseen. Kun tämä tieto suhteutetaan kustannuksiin Suomessa, laatupoikkeamat, haitat, vaaratapahtumat ja viiveet aiheuttavat Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan yli miljardin euron vuosittaiset kulut. Haitoista noin puolet olisi vältettävissä ennakoimalla ja suojautumalla riskeiltä.

‒ Vältämme vältettävissä olevan haitan asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian neljän kärjen kautta. Etenemme turvallisuus edellä kaikissa organisaatiossa, parannamme olemassa olevia hyviä käytäntöjä, huomioimme ammattilaisten hyvinvoinnin ja turvallisuusosaamisen sekä teemme turvallisuustyötä yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa, Hanna Toiviainen kuvailee kärkien sisältöä.

Turvallisuustyö tehdään hyvinvointialueilla

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toteuttamiseen tarvitaan mukaan kaikki valmistelunsa aloittaneet hyvinvointialueet.

‒ On tärkeää, että myös päättäjät alueilla ja valtakunnallisesti tiedostavat turvallisuustyön tärkeyden juuri nyt kun palvelujärjestelmä on muutosvaiheessa. Turvallisuustyö vähentää inhimillistä kärsimystä ja säästää kustannuksia, Toiviainen painottaa.

‒ Me keskuksessa autamme jakamalla tietoa sekä kokoamalla alan ihmiset kehittämään ja jakamaan hyviä käytäntöjä yhdessä.

Toiviaisella pitkä kokemus muutoksista ja uudistamisesta

Hanna Toiviainen aloitti asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen ohjelmapäällikkönä 1.2.2022. Toiviainen vastaa kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022–2026 toimeenpanon koordinoinnista, toteuttamisesta ja seurannasta sekä arvioinnista. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori (kansanterveys) ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Toiviainen on aiemmin työskennellyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa Valvirassa sekä sen edeltäjässä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa (2008–2022). Hän on toiminut myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva, luvat -vastuualueen johtajana (2018–2020), Suomen Kuluttajaliitossa kehittämispäällikkönä (2007–2008) ja yli kymmenen vuotta tutkijana mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edeltäjässä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesissa.

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue, hanna.toiviainen(a)ovph.fi, p. 040 486 6061

Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue, tuija.ikonen(a)ovph.fi, p. 040 579 5482