Siirry sisältöön
Blogi

Hanna Sykön blogikirjoitus: Uusi laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista tukee osallisuutta 


Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 1. kärjen ”Yhdessä asiakkaan ja potilaan kanssa” tavoitteena on lisätä asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta. Toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2022−2026 todetaan aiheelliseksi säätää yhtäläiset periaatteet ja raportointivelvollisuudet potilas- ja sosiaaliasiamiehille.

Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (739/2023) on nyt säädetty ja se tuli voimaan 1.1.2024. Potilaan oikeuksien edistämisen ja potilasasiavastaavatoiminnan yhtenäistämisen näkökulmasta uusi laki on merkittävä parannus nykytilaan.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian osallisuutta lisäävään tavoitteeseen sekä potilasasiavastaavien yhtäläisiin toimintaperiaatteisiin peilaten tavoitteiden saavuttaminen uhkaa jäädä puolitiehen. Potilasasiavastaavat saavat arvokasta tietoa suoraan potilailta ja läheisiltä. Tämä tieto tulisi hyödyntää systemaattisesti ja kansallisesti yhdenmukaisesti osallisuuden vahvistamiseksi ja potilasturvallisuuden edistämiseksi. Näin edesauttaisimme aidosti potilaiden, asiakkaiden ja läheisten osallisuutta ja myös asiakkaan ja potilaan oikeuksien toteutumista yhdenvertaisesti kansallisella tasolla.

Lain voimaantulo haastaa

Laki yksinään ei takaa yhtenäisiä toimintatapoja ja sen tulkinnassa on haasteita. Kansalliselle ohjaukselle on tarve erityisesti nyt, kun uusi laki astui voimaan ja uusia toimintakäytäntöjä luodaan hyvinvointialueilla. Täällä hetkellä kaivataan ohjausta yhtenäisten toimintatapojen luomiseksi sekä ennen kaikkea lain yhtenäiseen tulkintaan. Näin säästyttäisiin lain tulkinnallisilta ongelmilta ja ennen kaikkea korjaavien toimien suunnittelulta.

Kansallinen tuki ja ohjaus tarpeen 

Uuden lain yhtenä tavoitteena on valtakunnallisesti yhtenäinen potilasasiavastaavatoiminta. Tarvitsemme kansallisen toimijan, joka edistää yhtenäisten toimintakäytäntöjen luomista ja yhdenvertaista potilaan oikeuksien edistämistä.  Potilasasiamiestoiminta on ollut vuosikausia tuuliajolla, vailla selkeää operatiivista toimintaa ohjaavaa tahoa tai kansallista kontaktihenkilöä. Olisiko vihdoin aika saada Suomeen ensimmäinen potilasasiavaltuutettu? Henkilö, joka edesauttaisi yhtenäisten toimintakäytäntöjen luomista potilasasiavastaaville ja edistäisi potilaan oikeuksien yhdenvertaista toteutumista kansallisesti.

———

Kirjoittaja:
Hanna Sykkö, vs. johtava potilasasiamies, Varsinais-Suomen hyvinvointialue 
puheenjohtaja, Suomen potilasasiamiehet ry
projektipäällikkö, strategiaryhmä 1, Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia 

Lue keskuksen muut blogikirjoitukset täältä