Siirry sisältöön
Blogi

Blogikirjoitus: Selkokieliset potilasohjeet lisäävät potilasturvallisuutta

Useampi kuin joka kymmenes suomalainen tarvitsee selkokieltä.

Terveydenhuollon ohjeistuksia on tärkeää kehittää siten, että ne ovat kaikkien ymmärrettävissä.

Mitä selkokieli on?

Selkokieli on helppoa suomen kieltä. Se sopii ihmisille, joille yleiskieli on liian vaikeaa. Selkokielessä tekstin rakennetta ja sisältöä on tietoisesti muokattu yksinkertaisemmaksi.

Miksi selkokielen tarve on lisääntynyt?

Selkokielen tarve lisääntyy jatkuvasti. Yksi syy tähän on se, että suomalaisten lukutaito on heikentynyt.

Kansainvälinen lasten lukutaitoa mittaava tutkimus PIRLS tehtiin viimeksi vuonna 2021. Tällöin havaittiin, että heikkojen lukijoiden määrä lähes kaksinkertaistui verrattuna edelliseen, vuonna 2016 tehtyyn tutkimukseen. Vuonna 2021 heikko tai erittäin heikko lukutaito oli 16 prosentilla oppilaista. Osaamistason heikkeneminen näkyy koko maassa ja kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä.

Selkokielen tarvetta lisäävät myös muun muassa maahanmuutto sekä väestön ikääntyminen ja muistisairauksien määrän lisääntyminen. Noin 400 000 suomalaisella on vähintään lieviä tiedonkäsittelyn vaikeuksia.

Tätä ei terveydenhuollon viestinnässä voi jättää huomioimatta. Enää ei riitä, että ohjeistukset kirjoittaa joku, jonka äidinkieli kyseinen kieli on.

Miksi on tärkeää, että potilasohjeet ymmärretään?

Yksiköiden resurssipulan vuoksi yhä suurempi osa neuvonnasta jää kirjallisten potilasohjeiden varaan. Tällöin ei ole yhdentekevää, lukeeko potilas ohjeistuksen vai ei. Ohjeen epäselvyys karkottaa helposti sen ääreltä kaikki potilaat riippumatta siitä, onko kirjallisen tekstin ymmärtämisessä normaalisti vaikeuksia vai ei.

Jos ohje jää lukematta ja ymmärtämättä, on riskinä esimerkiksi se, että potilaat tulevat toimenpiteisiin väärin valmistautuneina. Joskus toimenpiteitä joudutaan myös perumaan siksi, että potilas ei ole ymmärtänyt ohjetta olla esimerkiksi ravinnotta tai jättää tietyt lääkkeet ottamatta ennen toimenpidettä.

Satasairaala edelläkävijänä

Mallia voi ottaa Satasairaalasta, joka on tuottanut potilasohjeita ja verkkotekstejä selkokielellä. Selkokieli on tekstien lisäksi huomioitu sivuston teknisessä saavutettavuudessa. Selkokielisille potilasohjeille ja sivuille on haettu Selkokeskuksen selkosertifikaatti.

Satasairaalasta osuvasti todetaankin, että selkokieliset ohjeet eivät ainoastaan vähennä väärinymmärryksiä ja helpota henkilökunnan työtä. Ymmärrettävä ohje voi jopa lievittää potilaan kipua, vähentää ahdistusta ja pelkoa sekä nopeuttaa paranemista.

Miten terveydenhuollon yksiköt saavat selkokielistyksen alkuun?

Satasairaalassa oli erillinen selkokielihanke. Se selvästi oli menestyksekäs, mutta alkuun pääsee kevyemminkin.

Monimutkaisesta asiasta selkokielessä ei ole kyse, ja tekstin ammattilaiset saavat ideasta kiinni helpostikin.

Selkokeskus järjestää edullisia muutaman tunnin mittaisia koulutuksia, joissa oppii selkokielen periaatteet. Ovatko sinun yksikkösi teksteistä vastaavat työntekijät jo käyneet niissä?

Kun perusteet ymmärtää, voi taitojaan hioa käytännössä. Selkokielisille teksteille voi hakea Selkokeskuksesta Selkosertifikaattia.

Saavutettavuuden parantaminen on meidän kaikkien etu!

———

Kirjoittaja:

Sanna Kaski, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Käytetyt lähteet:

Jyväskylän yliopisto, Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus PIRLS https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/pirls

Duodecim. Käypähoito-ohje. Muistisairaudet. https://www.kaypahoito.fi/hoi50044

Kotimaisten kielten keskus. Uutisarkisto. Selkokielien potilasohje voi jopa lievittää potilaan kipua.

https://www.kotus.fi/nyt/uutistekstit/kotuksen_uutiset/kotuksen_uutisten_arkisto_%282013-2019%29/kotuksen_uutiset_2015_8545/selkokielinen_potilasohje_voi_jopa_lievittaa_potilaan_kipua.18716.news