Siirry sisältöön
Blogi

Blogikirjoitus: QR-koodia kokeiltiin lääkinnällisten laitteiden tiedonhaussa


VPMDT-hankkeessa järjestettiin viime toukokuussa QR-koodien ketterä kokeilu. Kokeilun tarkoituksena oli saada sote-henkilöstöltä ajatuksia siitä, miten QR-koodia voisi hyödyntää lääkinnällisten laitteiden tiedonhaussa.

Kokeilutilaisuudet järjestettiin Turussa yhteistyössä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kanssa sekä Vaasassa ja Pietarsaaressa yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Kokeiltavat laitteet ja QR-koodit saatiin yritysyhteistyön kautta OneMediltä. Pohjanmaan hyvinvointialueella testattiin potilasvalvontamonitoria ja kuljetusrespiraattoria ja Turussa verenpainemittaria ja haavanhoitotuotetta.  

Laitteiden kokeiluun osallistui 40 henkilöä, jotka olivat taustaltaan mm. lähihoitajia, sairaanhoitajia, ensihoitajia ja lääkäreitä. Kyselylomakkeella selvitettiin heidän taustatietojaan, aiempaa kokemusta QR-koodin käytöstä ja kokemuksia testitilaisuudesta. Osallistujilla oli työkokemusta vaihtelevasti alle vuoden ja yli kymmenen vuoden välillä. He työskentelivät leikkaussalissa tai muussa toimenpideyksikössä, ensihoidossa, kotihoidossa ja poliklinikalla.

QR-koodia oli käyttänyt osallistujista työssään vain joka neljäs. He olivat pääasiallisesti käyttäneet koodia työnantajan tarjoamalla älypuhelimella tai mobiililaitteella. Neljällä oli ollut ongelmia QR-koodin käytössä. Esimerkiksi käytettävän laitteen tai QR-koodin lukuohjelmiston toimimattomuus, riittämätön ympäristön valo, internetyhteyden toimimattomuus sekä omat tekniset käyttötaidot olivat aiheuttanut ongelmia.

Testitilaisuuden jälkeen suurin osa osallistujista oli joko täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että QR-teknologia on helppokäyttöinen tiedonhaun keino. Lisäksi osallistujista lähes kaikki oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että QR-teknologia sopisi omaan työympäristöön lääkinnällisen laitteen käytön osaamisen varmistamiseen.

Osallistujista kolme neljästä koki QR-koodin toimivana ratkaisuna lääkinnällisen laitteen käytön osaamisen varmistamiseen. Sen nähtiin mm. nopeuttavan tiedonhakua ja lisäävän turvallisuutta. Toisaalta neljäsosa osallistujista koki, että QR-koodi ei ole tähän toimiva ratkaisu. Syitä tälle oli mm. se, että pelkkää QR-koodin kautta luettavaa linkkiä ohjeeseen ei koettu riittäväksi etenkään, jos teknologian käyttämisessä on haasteita. QR-koodin alle tuotavaksi sisällöksi osallistujat toivoivat käyttöohjeita, pikakäyttöohjeita ja videota tai äänitettä laitteen käytöstä.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että testitilaisuuksiin osallistunut sote-henkilöstö kokee QR-koodin hyödyntämisen lääkinnällisten laitteiden osaamisen ylläpidossa varteenotettavana mahdollisuutena.

Kirjoittajat:

Merja Jutila, suunnittelija, Pohjanmaan hyvinvointialue, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Hannes Friberg, suunnittelija, Pohjanmaan hyvinvointialue, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Riika Saurio, suunnittelija, Pohjanmaan hyvinvointialue, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Sari Lintunen, erikoissuunnittelija, Pohjanmaan hyvinvointialue, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Minna Tiainen, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
Marjo Tienari, tuntiopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
Jukka-Pekka Pirhonen, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
Tuija Ikonen, professori, Turun yliopisto

—-

Virtual Platform for Medical Device Training – Terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamista varmentava ja niitä kehittävä virtuaalinen oppimisympäristöratkaisu -hankkeella tuotetaan lääkinnällisten laitteiden osaamisen varmistamiseen, koulutuksiin ja perehdytyksiin uudenlaisia pedagogisia ja virtuaalisen (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja. Hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.