Siirry sisältöön
Blogi

Blogikirjoitus: Asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutuksen osaamiskeskukset ovat lähitulevaisuutta – aloitetaan verkoston rakentaminen nyt!

Asiakas- ja potilasturvallisuuden jatkuvan oppimisen osaamiskeskus tarjoaa omalla alueellaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvää perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutusta. Se myös verkostoituu muiden alan osaamiskeskusten kanssa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutuksen osaamiskeskusverkostojen suunnittelu pohjautuu Kansalliseen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan. Tavoitteena on lisätä asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutusten ja osaamisen laatua ja yhdenmukaisuutta.

Tarvitaan kansallista yhteistyötä

Asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutusta tarjoavien osaamiskeskusten muodostamiseen tähtäävä työ on aloitettu vuoden 2023 lopulla Länsi-Suomen yhteistyöalueella. Osaamiskeskusverkostojen rakentaminen halutaan aloittaa pian kaikilla Suomen yhteistyöalueilla.

Mukaan kehitystyöhön tarvitaan korkeakouluja, toisen asteen oppilaitoksia, hyvinvointialueita, kolmannen sektorin toimijoita ja asiantuntijajärjestöjä. Siihen tarvitaan myös iso joukko asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneita sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä toimivia ammattilaisia, suunnittelijoita, asiantuntijoita, johtajia, opettajia ja kehittäjiä.

Parhaaseen lopputulokseen päästään yhdessä suunnittelemalla ja kansallisella yhteistyöllä.

Mikä osaamiskeskusverkosto on?

Osaamiskeskusverkoston ajatuksena on, että alueelliset osaamiskeskukset toimivat verkostomaisesti omalla alueellaan ja kansallisesti yhteistyössä.

Osaamiskeskukset voisivat profiloitua oman alueensa painotusten ja erikoisosaamisen asiantuntijakeskuksiksi. Ne voisivat myös jakaa omaa osaamistaan muiden keskusten kanssa. Näin kaikkien ei tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus edistää osaamiskeskusverkoston suunnittelua kansallisesti. Keskus on myös tukena verkoston muodostamisessa. Se on osa Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa

Lisää laatua ja tehokkuutta

Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaaminen ja sen ylläpitäminen kuuluvat jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen perustaitoihin. Asiakas- ja potilasturvallisuuden tiedot ja taidot lisäävät ammattilaisen työhyvinvointia sekä tukevat kokemusta itsestä osaavana ammattilaisena.

Asiakas, potilas ja hänen läheisensä puolestaan hyötyvät ammattilaisen osaamisesta mahdollisimman turvallisena kohtaamisena ja hoitona tai palveluna. Organisaatiotasolla syntyy kustannussäästöjä ja laatua tekemiseen.

Suomessa eri sosiaali- ja terveysalan koulutusorganisaatioiden asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvät koulutussisällöt ja osaamisvaatimukset vaihtelevat organisaatioittain ja ammattiryhmien välillä. Asiakas- ja potilasturvallisuutta koskevat jatkuvan oppimisen kokonaisuudet näyttäytyvät myös pirstaleisina, eikä kansallista yhtenäisyyttä ole tunnistettavissa.

WHO:n opetussuunnitelma ja tavoiteohjelma yhteisenä alustana

Maailman terveysjärjestö WHO:n patient safety curriculum guide:n sisällöt tarjoavat yhteisen pohjan asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamisen koulutussisällöille ja osaamisvaatimuksille.

WHO:n potilasturvallisuuden tavoiteohjelmassa 2021–2030 esitetään alueellisten jatkuvan oppimisen osaamiskeskusten muodostamista keinona edistää ja ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten systemaattista turvallisuuden perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.

Suomen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelmassa suositellaan osaamiskeskuksen perustamista jokaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle.

Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan lisää osaamiskeskusverkostosta Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen järjestämään webinaariin 14.5.2024 klo 14–15.30. Teams-linkki julkaistaan tällä sivulla viimeistään viikko ennen webinaaria.

———
Kirjoittajat:
Satu Koskela, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Tuija Ikonen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Sini Eloranta, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Turun ammattikorkeakoulu
Saara Ketola, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Marjo Tienari, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Tampereen ammattikorkeakoulu

Lue keskuksen muut blogikirjoitukset täältä