Siirry sisältöön
Uutiset

Asiantuntijakirjoituksia


Olemme julkaisseet asiantuntijakirjoituksia, jotka on suunnattu erityisesti valtakunnallisille sekä hyvinvointialueiden päättäjille ja johtajille sekä sidosryhmille.

Kerromme niissä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen koordinaatiotehtävästä ja tuesta hyvinvointialueille sekä tavoitteista hallitusohjelmakaudelle 2023‒2027.

Kerromme myös miten terveydenhuollon turvallisuuspoikkeamien aiheuttamat kustannukset (yli 1 mrd. €/v, Valtiontalouden tarkastusviraston raportti 7/2021) jakautuvat eri hyvinvointialueille. Näiden lisäksi tulevat vielä vuosittaiset sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden pettämisen aiheuttamat lisäkulut.

Kerromme mitä asioita hyvinvointialueiden tulisi asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumisen kannalta ottaa huomioon johtamisen rakenteissa ja -menettelytapaprosesseissa, sopimusohjauksessa ja sopimuksissa yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa sekä omavalvonnassa, josta on säädetty ns. järjestämislaissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021:6:40§; https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612).

Kirjoituksissa tuodaan esiin myös sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022‒2026 toimeenpanoa sekä riittävän turvallisuusosaamisen resursointitarvetta alueilla sekä alueellisia erityispiirteitä.

Linkit kirjoituksiin löytyvät täältä!