Siirry sisältöön

Voit ilmoittaa vaaratapahtumasta sinua hoitaneeseen sosiaali- tai terveydenhuollon yksikköön. Useilla organisaatioilla on raportointijärjestelmä, jolla ilmoitetaan vaaratapahtumasta omassa tai toisen henkilön hoidossa. Ilmoitukset antavat arvokasta tietoa turvallisuuden kehittämiseen.

Muistutuksen tai kantelun tapahtuneesta virheestä voi tehdä ottamalla yhteyttä potilasasiamieheen tai sosiaaliasiamieheen.