Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas-  ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelma hyvinvointialueiden tueksi on julkaistu


Toimenpideohjelma on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjien ja -tuottajien käyttöön. Se täydentää kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022‒2026 toimeenpanosuunnitelmaa.

Ohjelmasta löytyvät askelmerkit strategian tavoitteiden saavuttamiseen. Se sisältää käytännön tehtävät vaiheistettuna strategiakaudelle sekä kuvaukset tehtäviä tukevista työkaluista. Toimenpideohjelma yhtenäistää menettelyjä, mittaamista, seurantaa ja arviointia hyvinvointialueiden kesken.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022-2026 toimenpideohjelma palvelunjärjestäjille ja -tuottajille

Ohjelmassa kuvattuja työkaluja laaditaan asiantuntijatyönä. Jo valmiit ja tulevat materiaalit julkaistaan Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen verkkosivulla.

Toimenpideohjelma ja siihen liittyvä tekninen itsearviointityökalu auttavat hyvinvointialuetta suunnittelemaan ja seuraamaan asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä strategian tavoitteiden mukaisesti. Itsearviointityökalun avulla voi priorisoida tehtäviä ja seurata niiden etenemistä.

Strategian toteutumisen seuranta

Vastuu strategian toimeenpanosta on palvelunjärjestäjillä ja -tuottajilla sekä kaikilla palveluyksiköillä ja sidosryhmillä, jotka toiminnallaan voivat edistää tavoitteita.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tehtävänä on seurata ja arvioida toimeenpanoa. Keskus julkaisee vuosittain strategian seurantaraportin sekä vuonna 2024 väliarvioinnin ja vuonna 2026 loppuarvioinnin tavoitteiden toteutumisesta.

Lisätietoa toimenpideohjelmasta ja itsearviointityökalusta antavat:

Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, hanna.toiviainen(a)ovph.fi, p. 040 4855 493

Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, tuija.ikonen(a)ovph.fi,

p. 040 579 5482