Siirry sisältöön

Strateginen tavoite 4.1: Lisäämme lääkehoidon turvallisuutta yhteisillä toimintatavoilla

Strategiset kansallisen tason toimenpiteet tavoitteeseen 4.1 (Toimenpideohjelma s. 56)

Konkreettiset hyvinvointialuetason tehtävät ja arviointi strategisten toimenpiteiden 4.1 mukaan (Toimenpideohjelma s. 58-59)

Konkreettiset palveluyksikkötason tehtävät ja arviointi strategisten toimenpiteiden 4.1 mukaan (Toimenpideohjelma s. 60)

Konkreettiset sidosryhmätason tehtävät ja arviointi strategisten toimenpiteiden 4.1 mukaan (Toimenpideohjelma s. 61)

Strateginen tavoite 4.2: Huolehdimme laitteiden ja tietojärjestelmien käytön turvallisuudesta

Strategiset kansallisen tason toimenpiteet tavoitteeseen 4.2 (Toimenpideohjelma s. 62)

Konkreettiset hyvinvointialuetason tehtävät ja arviointi strategisten toimenpiteiden 4.2 mukaan (Toimenpideohjelma s. 63-64)

Konkreettiset palveluyksikkötason tehtävät ja arviointi strategisten toimenpiteiden 4.2 mukaan (Toimenpideohjelma s. 65-66)

Konkreettiset sidosryhmätason tehtävät ja arviointi strategisten toimenpiteiden 4.2 mukaan (Toimenpideohjelma s. 67)

Strateginen tavoite 4.3: Yhtenäistämme hyvät infektiotorjunnan käytännöt

Strategiset kansallisen tason toimenpiteet tavoitteeseen 4.3 (Toimenpideohjelma s. 68)

Konkreettiset hyvinvointialuetason tehtävät ja arviointi strategisten toimenpiteiden 4.3 mukaan (Toimenpideohjelma s. 69-71)

Konkreettiset palveluyksikkötason tehtävät ja arviointi strategisten toimenpiteiden 4.3 mukaan (Toimenpideohjelma s. 72)

Konkreettiset sidosryhmätason tehtävät ja arviointi strategisten toimenpiteiden 4.2 mukaan (Toimenpideohjelma s. 72)