Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus pitää tervetulleena STM:n asetusta yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta vuosille 2024–2027


Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on antanut lausuntonsa luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta (VN/27112/2023). Keskus pitää tutkimuksen tavoitteita ja painoalueita vuosille 2024–2027 kannatettavina ja hyvinä. 

Asiakas- ja potilasturvallisuuden tutkimuksessa tarvitaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tutkimista erikseen ja integroituna kokonaisuutena. Erityisesti tulee huomioida palvelujen käyttäjän näkökulma. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan ja toimeenpanosuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja tehtävät tarjoavat sisältöjä tutkimukselle muun muassa em. teemoista.

Tutkimuksen painoalueissa huomioitu palvelujärjestelmän muutos tarjoaa Suomessa ainutlaatuisen tutkimusasetelman asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta ja se voi tarjota tutkimustuloksia, joilla on merkitystä myös kansainvälisesti. On suotavaa, että rahoituksen ehtoja ei rajata vain terveydenhuollon tutkimusaloihin.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus pitää tärkeänä, että tutkimusrahoitus jakautuu tasa-arvoisesti painoalueittain ja on mahdollista yli yhteistyöalueiden rajat ylittävissä tutkimuskonsortioissa. Näin tutkimuskysymyksiä voidaan tarkastella laajemmin myös valtakunnallisesti.

Keskuksen lausuntoon voi tutustua osoitteessa: Lausunto – Lausuntopalvelu