Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus pitää tervetulleena STM:n asetusta sote-henkilöstön täydennyskoulutuksesta


Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on antanut lausuntonsa luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta (VN/3920/2023).

Keskus pitää tervetulleena STM:n asetusta sote-henkilöstön täydennyskoulutuksesta, joka turvaa/vahvistaa eri tehtävissä toimivien koulutusta myös muiden kuin sote-ammattihenkilöiden osalta.

Asiakas- ja potilasturvallisuutta ja vaikuttavuutta sekä väestön terveyttä ja hyvinvointia edistävät täydennyskoulutustarpeet jäävät asetuksen säännöksissä kuitenkin toissijaiseksi. Keskus on huolissaan siitä, että STM jättää käyttämättä asetuksenanto-oikeuttaan täysimääräisesti täydennyskoulutuksen sisältöä koskien.

Keskuksen lausuntoon voi tutustua osoitteessa: Lausunto – Lausuntopalvelu