Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on tavannut hyvinvointialueiden johtoa


Tapaamisissa syntyneiden ehdotusten pohjalta Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus suunnittelee mallin siitä, miten yhteistyö hyvinvointialueiden johdon kanssa jatkuu.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksella on useita tehtäviä. Se yhteensovittaa kansallisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä. Erityisen ajankohtaista on, että keskus koordinoi asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa alueilla.

Keskus tekee kansainvälistä yhteistyötä, edistää asiakas- ja potilasturvallisuuden tutkimusta ja opetusta sekä suunnittelee ja kehittää mittaamista ja arviointia. Keskus myös edistää asiakkaiden ja potilaiden osallistumista ja välittää tutkittua tietoa ja hyviä turvallisuutta parantavia käytäntöjä.

Uutena tehtävänä on koordinoida ja tukea hyvinvointialueita omavalvonnan kehittämisessä. Vuoden 2024 alusta voimaan astuva valvontalaki vahvistaa entisestään omavalvonnan lakiperustaa sekä korostaa palvelunjärjestäjien ja tuottajien omavalvonnan ensisijaisuutta. Omavalvonta on ennakoivaa, toiminnanaikaista ja jälkikäteistä laadun- ja riskienhallintaa sekä jatkuvuuden varmistamista, jolla osaltaan varmistetaan asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutuminen.

Kuulemme tapaamiskierroksella miten hyvinvointialueet ovat alkaneet toimeenpanna asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa ja millainen tahto alueilla on asiakas- ja potilasturvallisuuden mittareiden yhteiskehittämiseen ja käyttöönottoon. Mittareiden käyttöönotto strategiakauden 2023–2026 aikana sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisiin tavoitteisiin. Kierros päättyy toukokuussa.

Alueilla on tehty paljon sellaista asiakas- ja potilasturvallisuustyötä, jota voidaan levittää hyvinvointialueiden kesken. Asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisestä on hyvä sopia myös yhteistyöalueilla.

Hyvinvointialueet ovat toivottaneet jatkossakin tervetulleeksi kansallisen yhteistyön ja verkostoissa toimimisen Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen toimiessa sen mahdollistajana. Yhteistyöstä on nähty olevan erityisesti hyötyä siellä, missä toimintamalleja ja käytänteitä vasta kehitetään. Tällaisia kehittämisalueita ovat muun muassa omavalvonta, asiakasturvallisuus ja mittaaminen.

Lisätietoja: Tuija Ikonen, tuija.ikonen(a)ovph.fi, Satu Koskela, satu.koskela(a)ovph.fi ja Merja Sahlström, merja.sahlstrom(a)ovph.fi