Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus nostaisi laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden STM:n asetuksen tavoitteisiin


Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on antanut lausuntonsa luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta (VN/31701/2023). Keskus pitää kannatettavana STM:n asetusta yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta, mutta korostaa tarvetta nostaa laatu ja asiakas- ja potilasturvallisuus asetuksen tavoitteisiin.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus pitää yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen tavoitteita ja painoalueita kannatettavina ja perusteltuina.  Keskus ehdottaa, että tavoitteita kuitenkin vielä täydennetään lisäämällä niihin laatu ja sen osana asiakas- ja potilasturvallisuus. Asiakas- ja potilasturvallisuuden huomioiminen on merkittävä ja tärkeä osa jokapäiväistä työtä sosiaalihuollon käytännön toimintaympäristöissä.

Sosiaalihuollon tutkimusperustaisuudessa on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että tutkimustiedon levittämistä ja hyödyntämistä vahvistetaan. Tämän johdosta tavoitteisiin ehdotetaan lisäystä sosiaalihuollon tutkimusperusteisuuden tukemisesta uutta tietoa tuottamalla, levittämällä ja hyödyntämällä.

Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen painoalueet ovat kannatettavia. Myönteistä on erityisesti laadun ja asiakasturvallisuuden samoin kuin erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden elämäntilanteiden ja palvelutarpeiden näkyminen.

Tutkimuksen kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään on perusteltua. Asiakas- ja potilasturvallisuuden tutkimuksessa tarvitaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tutkimista erikseen ja integroituna kokonaisuutena sekä erityisesti palvelujen käyttäjän näkökulma huomioiden.

Asiakas- ja potilasturvallisuutta on edistetty Suomessa kansallisen tason ohjauksessa vuodesta 2009 lähtien ja parhaillaan on meneillään kolmas strategiakausi, jonka toimeenpanoa koordinoi Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jota voidaan vahvistaa systemaattisella tutkimuksella.

Keskuksen lausuntoon voi tutustua osoitteessa: Lausunto – Lausuntopalvelu