Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen mielestä perusterveydenhuollon hoitotakuuta tai terapiatakuuta tulisi muuttaa

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on antanut lausuntonsa lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Keskus katsoo, että esityksen tavoite ja tarkoitus taata lapsille ja nuorille oikea-aikainen mielenterveyden hoito ja tuki on hyvä. Kehysriihessä linjattua perusterveydenhuollon hoitotakuuta tai terapiatakuuta olisi kuitenkin muutettava.

Terapiatakuussa säädettäisiin enimmäisaika (28 vrk) psykososiaalisen intervention aloittamiselle lapsille ja nuorille. Kun tämä yhdistyy hoitotakuun heikennykseen, ei se vahvista lääketieteellistä arviota tarvitsevien lasten ja nuorten oikeutta mielenterveyspalveluihin ja paranna heidän pääsyään niihin. 

Terapiatakuulla olisi merkitystä ainoastaan siinä mielenterveyden häiriöitä ehkäisevässä hoidossa ja tuessa, johon ei tarvita lääkärin tekemää taudinmääritystä tai mielenterveyden häiriön diagnoosia.

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa lausuntopalvelussa.

Lisätietoja antaa: Satu Koskela, johtava asiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, satu.koskela(a)ovph.fi, p. 040 513 9429