Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen ehdotuksia hallitusohjelmaan 5/5: Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen pitkäjänteinen rahoitus on varmistettava


Suomessa kuluu terveydenhuollossa arviolta yli miljardi euroa vuodessa potilasturvallisuuden poikkeamista aiheutuviin kustannuksiin (Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2021). Sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden pettämisen kustannuksista ei ole tehty arviota.

Pohjanmaan hyvinvointialueen Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tehtävänä on yhteensovittaa asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä ja suunnittelua valtakunnallisesti. Tehtävä on annettu valtioneuvoston asetuksessa tammikuussa 2021 (Valtioneuvoston asetus 8/2021). Keskuksen rahoitus varataan ja vahvistetaan vuosittain valtion talousarvioon. Pitkäjänteinen rahoitus mahdollistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden järjestelmällisen kehittämisen ja seurannan Suomessa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus tukee palvelunjärjestäjiä ja -tuottajia ylläpitämällä verkostoja ja asiantuntijaryhmiä, kehittämällä mittareita ja indikaattoreita, tuottamalla työkaluja ja suosituksia, kouluttamalla ja edistämällä tutkimusta, sekä vahvistamalla asiakkaiden ja potilaiden ja heidän läheistensä osallistumista. Keskuksen tehtävänä on myös seurata ja arvioida kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022‒2026 toimeenpanon etenemistä. 

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 4855 493, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 579 5482, tuija.ikonen(a)ovph.fi