Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen ehdotuksia hallitusohjelmaan 3/5: Mittareista ja ilmoitusmenettelyistä saatava tieto yhteiseen käyttöön


Suomessa tiedolla johtamista arvostetaan, mutta yhtenäisiä terveydenhuollon potilasturvallisuutta tai sosiaalihuollon asiakasturvallisuutta kuvaavia seurantamittareita ei ole sovittu. Asiakas- ja potilasturvallisuuden tilannekuvan kokoaminen ja raportointi on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista.

Mittareita kehitetään hyvinvointialueiden välisessä yhteistyössä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen koordinoimana, mutta niitä on edistettävä myös valtionhallinnon taholta. Asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantamittarit on vakiinnutettava osaksi minimitietosisältöä, kansallista kustannusvaikuttavuusmittaristoa ja hyvinvointialueiden vaikuttavuusperusteista johtamista.

Lakisääteisistä haittatapahtumien ja vaaratilanteiden ilmoituksista kertyy ohjaaville viranomaisille tietovarantoja muun muassa hoidon haittavaikutuksista, lääkinnällisten laitteiden vaaratilanteista, lääkehoidon ja rokotteiden haittavaikutuksista sekä hoitoon liittyvistä infektioista. Näitä tietoja ei analysoida eikä raportoida järjestelmällisesti.

Valvontaviranomaisille ja sosiaali- ja terveysministeriön alaisille laitoksille tehtävistä ilmoituksista koottu tieto tulee julkaista avoimesti päättäjien, palvelunjärjestäjien ja -tuottajien, ammattihenkilöiden ja väestön saataville. Näin tunnistetaan tärkeimmät kohteet kehittämistoimille ja päästään vertailemaan tuloksia.

Haittatapahtuma-, vaaratilanne- ja epäkohtailmoitusmenettelyt on uudistettava kattamaan koko palvelujärjestelmä ajantasaistamalla säädökset. Menettelyt kuuluvat osaksi lakisääteistä omavalvontaa ja kansallista asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä. Ammattihenkilöt tarvitsevat lisää tietoa velvoitteistaan ilmoitusten tekoon. Systemaattista tiedon hyödyntämistä varten ilmoitusmenettelyt kannattaa kytkeä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja valtion tietojärjestelmähankkeisiin.

Erilaisten ilmoitusmenettelyjen, viranomaisille kertyvien tietovarantojen ja seurantamittareiden antama tieto on otettava tarkasteltavaksi valtionhallinnon ja hyvinvointialueiden välisissä ohjausneuvotteluissa.

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 4855 493, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 579 5482, tuija.ikonen(a)ovph.fi