Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen ehdotuksia hallitusohjelmaan 2/5: Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia toimeksi


Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022‒2026 on asettanut päämääräksi vältettävissä olevan haitan välttämisen. Päämäärä saavutetaan neljän strategisen kärjen avulla ja ottamalla käyttöön parhaat kansainväliset ja kansalliset turvallisuutta edistävät suositukset palvelujärjestelmässä.

Strategian toimeenpano kuuluu valtionhallinnon organisaatioille, kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjille ja -tuottajille, palveluyksiköille sekä sidosryhmille. Jotta strategian tavoitteissa voidaan onnistua, tulee STM:n hallinnonalan organisaatioiden tulossopimuksiin sisällyttää asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa niille osoitetut tehtävät.

Kansallisella tasolla mahdollistetaan strategian toteutuminen lainsäädännöllä ja ohjauksella sekä käsitteitä ja vertailumittareita määrittelemällä. Moni palvelujärjestelmässä toteutettavista tehtävistä edellyttää myös kansallisella tasolla etenemistä tai jopa ensin kansallisen tason toimeenpanoa.

Pääasiallinen vastuu strategian toimeenpanosta on hyvinvointialueilla

Tämä tarkoittaa käytännössä asiakas- ja potilasturvallisuuden huomioimista hyvinvointialueiden strategioissa, rakenteissa ja johtosäännöissä, omavalvonnassa ja tietojohtamisessa sekä sopimuksissa ja sopimusohjauksessa yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa. Toimeenpanoon kuuluu tavoitteiden säännöllinen seuranta ja tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtyminen hyvinvointialueiden päättävissä ja arvioivissa toimielimissä.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanon sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden tilannekuvan tulee kuulua osaksi valtionhallinnon ja hyvinvointialueiden välisiä lakisääteisiä ohjausneuvotteluja. Hyvinvointialueilla ja yhteistyöalueiden välisissä sopimuksissa tulee samoin varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamisen jatkuva täydentäminen.

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 4855 493, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 579 5482, tuija.ikonen(a)ovph.fi