Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen ehdotuksia hallitusohjelmaan 1/5: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten turvallisuusosaaminen ja työhyvinvointi kuntoon


Jokainen sote-alan työntekijä tarvitsee turvallisuusosaamista ja -taitoja, joilla ehkäistään vaaroja ja minimoidaan vahingot.  Ammattihenkilöiden perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksessa on otettava käyttöön asiakas- ja potilasturvallisuuden yhtenäiset osaamiskriteerit. Osaamista tulee seurata ja päivittää osana lakisääteistä omavalvontatehtävää.

Ennaltaehkäisevä turvallisuustyö edellyttää riittävää turvallisuusosaamista

Työssä tarvitaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä opetus- ja kulttuurinministeriön välistä tiiviistä kehittämisyhteistyötä sekä koulutuskentän toimijoille Opetushallituksen vahvaa ohjausta.

Myös sote-henkilöstön perehdytykseen kuuluu perustiedot organisaation asiakas- ja potilasturvallisuuskäytännöistä ja suojauksista, joilla ehkäistään asiakkaalle tai potilaalle aiheutuva haitta.

Henkilöstön hyvinvointia tukevalla johtamisella sekä tarpeenmukaisella henkilöstömitoituksella ja -rakenteella voidaan vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumia ja vahvistaa turvallisuuskulttuuria. Tarvitaan selvitys parhaista käytännöistä ja niiden toimeenpanosta. Työnjakoa on myös uskallettava tarkastella teknologioiden hyödyntäminen huomioiden.

Uusien teknologioiden käytön tulee helpottaa työtä ja olla turvallista

Etänä annettavat ja digitaaliset palvelut sekä teknologian hyödyntäminen eivät saa kuormittaa, vaan niiden on helpotettava ammattihenkilöiden työtä sekä oltava asiakkaille ja potilaille turvallisia. Uudet työmuodot eivät saa altistaa asiakkaita ja potilaita ennakoimattomille riskeille. Asiakas- ja potilasturvallisuuden lisäksi tietosuoja ja tietoturva on varmistettava. Ammattihenkilöt on perehdytettävä uusien teknologioiden käyttöön.  Palveluja tulee kehittää asiakkailta ja potilailta sekä henkilöstöltä kerättävän palautteen perusteella. Myös omavalvonnan jatkuva kehittäminen pitää huomioida.  

Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset on yksi asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian painopisteistä

Taustaa: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus on käynnistynyt ja hyvinvointialueet ovat järjestäytyneet tarjoamaan palvelut asukkailleen. Murroskausi kestää useita vuosia. Hyvinvointialueita huolestuttaa osaavan ja sitoutuneen henkilöstön puute. Se on uhka myös asiakas- ja potilasturvallisuudelle. ”Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset” on yksi STM:n kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022-2026 painopiste. Henkilöstön johtaminen, työolot ja turvallisen toiminnan resursointi on laitettava kuntoon.

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 4855 493, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 579 5482, tuija.ikonen(a)ovph.fi