Siirry sisältöön
Blogi

Annika Takalan blogikirjoitus: Hyvinvointialueet laiteturvallisuuden edistäjinä  

Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö on keskeinen osa asiakas- ja potilasturvallisuutta. Hyvinvointialueilla laiteturvallisuuden asiantuntemuksen ja hyvien käytäntöjen jakamista on mahdollista tehostaa.

Sote-palvelupisteissä laiteturvallisuus toteutuu vain, jos asiaan perehtyneitä laitevastuuhenkilöitä koulutetaan ja huomioidaan laiteturvallisuuden edistämiseen käytetty työaika. Asianmukainen työpanos laiteturvallisuuden varmistamiseen on määritettävä suhteessa tuotettuihin palveluihin.

Lain velvoittamalla ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilöllä tulisi olla tosiasiallinen mahdollisuus työssään edistää sääntelyn noudattamista ja tuntemusta koko organisaatiossaan. Tämäkään ei välttämättä toteudu, jos työajasta ohjautuu vain minimaalinen osa laiteturvallisuuteen. Laiteturvallisuuden tilannekuva näyttää siis koko Suomen mittakaavassa vielä pirstaleiselta.

Asiantuntevilla laitehankinnoilla saadaan säästöä

Hyvinvointialueiden perustaminen on paljastanut sote-palveluiden rahoitusvajeen, jonka vuoksi toimintakuluihin etsitään säästöjä kuumeisesti. Laitteiden ja tarvikkeiden asiantuntevassa hankinnassa on mahdollisuus tarkentaa taloudenpitoa, mutta siihen ei ole useinkaan tartuttu. Säästön kotiutuksen edellytys on, että ostetaan palvelutuotannon kannalta oikeita tuotteita. Virheelliset tai epäsopivat hankinnat tulevat kaikkein kalleimmiksi.

Lisämausteeksi laitehankintoihin ovat tulleet tuttujen tuotteiden poistuminen EU-markkinoilta. Vaikka EU-komissio teki muutoksia vanhan sääntelyn (direktiivien) mukaisten laitteiden markkinoilla olon siirtymäaikoihin, olemme joidenkin tuotteiden kohdalla joutuneet turvautumaan poikkeuslupamenettelyyn. Potilaan kohdalla tuotepuutos voi merkitä vaikkapa suonensisäisen toimenpiteen muuttumista suureksi leikkaustoimenpiteeksi. Inhimillisten seurausten lisäksi kerrannaisvaikutus tarvittaviin resursseihin on merkittävä.

Tarjolla tietoa lääkinnällisistä laitteista

Turussa järjestetään 23.-24.4.2024 valtakunnallinen laiteturvallisuuskongressi. Ohjelmassa on huomioitu monipuolisesti ajankohtaisia asioita lääkinnällisistä laitteista kuten ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoituksen uudistunut sisältö, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas laiteosaamisen varmistamiseen, laiteturvallisuuden omavalvonta sekä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sivustolta löytyvä oppimisalusta.

Tervetuloa mukaan!

———
Kirjoittaja on Annika Takala, HUS Laitelääkäri, ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö

Lue keskuksen muut blogikirjoitukset täältä