Siirry sisältöön

Tehtävät

STM määritteli toukokuussa 2022 ryhmälle toimikaudelle 2022‒2024 (optio kaksi vuotta) seuraavat tehtävät:

  • Tukee kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanon suunnittelua ja jalkautusta ja ottaa siinä huomioon eri potilasryhmät ja väestön.
  • Tukee asiakkaan, potilaan ja läheisten osallisuutta kansallisessa yhteistyössä, hyvinvointialueilla ja toimintayksiköissä. 
  • Huomioi asiakkaan, potilaan ja läheisten näkökulman sekä tunnistaa eri asiakasryhmien asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvät tarpeet ja erityiskysymykset keskuksen toiminnassa ja viestinnässä.
  • Tukee asiantuntemuksellaan keskuksen toimintaa.
  • Välittää tietoa kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanosta ja asiakasturvallisuuden edistämisestä potilasjärjestö- ja yhdistyskentälle

Ryhmän jäsenet

Työryhmän jäsenet toimivat asiantuntijoina potilas- ja vammaisjärjestöissä. Lisäksi työryhmässä on asiakas- ja läheisjäseniä.

Järjestöt: Aivoliitto, FinFami Etelä-Pohjanmaa, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kuuloliitto, Suomen Kuurosokeat, Muistiliitto, Hengitystuki, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, OLKA Vaasa/ Pohjanmaan yhdistys POHY, Omaishoitajaliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Kipu, Suomen sosiaali ja terveys SOSTE, Suomen Sydänliitto, Suomen Syöpäyhdistys ja Suomen Syöpäpotilaat.

Toiminta ja tavoite

Keskuksen erityisasiantuntija Tarja Pajunen kertoo, että ryhmän jäsenet tapaavat noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamisissa on mm. pohdittu asiakas- ja potilasturvallisuutta tilanteissa, jotka saattavat aiheuttaa vakavaa haittaa tai vaaraa asiakkaille.

– Esiin on noussut esimerkiksi se, miten potilasturvallisuus voidaan varmistaa kotihoidossa sähkökatkosten aikana sekä miten turvata esteetön ja saavutettava palvelu hätätilanteissa asiakkaan ja potilaan omalla kielellä.

Pajusen mukaan keskusteltu on myös siitä, miten vuoropuhelulla vahvistetaan osallisuutta sekä järjestöjen asiantuntijuuden, osaamisen ja kokemustiedon hyödyntämisen merkityksestä ja mahdollisuuksista hyvinvointialueilla.

Työryhmän pitkän tähtäimen tavoitteena vuoteen 2026 mennessä on vahvistaa asiakkaiden, potilaiden ja läheisten roolia aktiivisena toimijana ja heidän kokemustensa huomioimista, kun palveluja ja hoitoa kehitetään ja arvioidaan.

Lisätietoja: Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, tarja.pajunen(a)ovph.fi, p. 040 182 0904