Siirry sisältöön

Kehittämislinjan tavoitteena on tuoda esille tärkeimpiä hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ja ajankohtaisia asioita. Lisäksi kehittämislinjan tarkoituksena on kehittää kansalliseen käyttöön ”Infektioidentorjuntapassi”, jolla yhdenmukaistetaan osaamisen taso ja sen osoittaminen.

Kohderyhmänä ovat kaikki sote-sektorin ammattiryhmät sekä potilaat ja muut asiakkaat.

Infektioiden torjuntakeinojen yhtenäistämisellä ja kehittämisellä voidaan parantaa hoidon potilas- ja asiakasturvallisuutta.

Ota yhteyttä: Dinah Arifulla work.dinah(a)gmail.com, Elina Välivainio  elina.valivainio(a)ovph.fi