Siirry sisältöön
Uutiset

Vuosiraportti 2022 Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022‒2026 toimeenpanosta on julkaistu


Matkalla mallimaaksi -vuosiraporttiin on koottu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiaviestintä ja kansalliset toimenpiteet sekä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen toimeenpanoa edistävä valmistelu ja toiminta.

Vuoden 2022 aikana strategian tunnettuutta on lisätty STM:n viestintäkampanjalla, noin 40 sidosryhmätapaamisella, 30 alueellisella ja valtakunnallisella lehtikirjoituksella, kymmenillä luennoilla eri alueiden ja toimijoiden tilaisuuksissa, verkostotapahtumissa sekä verkko- ja someviestinnällä. Keskuksen verkostot ja kehittämislinjat ovat myös edistäneet strategian toimeenpanoa.

Kaksitoista valtakunnallista suunnitteluryhmää on laatinut strategian toimenpiteistä konkreettiset tehtävät ja aikataulut, joilla tuetaan aloittavia hyvinvointialueita toimeenpanossa. Lisäksi on suunniteltu ja julkaistu tukityökaluja. Asiantuntijayhteistyönä valmisteltu toimenpideohjelma julkaistaan maaliskuussa 2023. Matka kohti mallimaata 2026 on alkanut.

Vuoden 2022 aikana:

  • Eri alustojen osallistuja- ja seuraajamäärät ovat lisääntyneet, verkostoihin ja työryhmiin osallistutaan kaikkialta Suomesta.
  • Osa hyvinvointialueista on jo huomioinut asiakas- ja potilasturvallisuuden strategioissa, ohjausrakenteissa ja suunnitelmissa.
  • Asiakasturvallisuuden kehittämistarpeita on tunnistettu.

Lue vuosiraportti täällä.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026 perustuu WHO:n tavoiteohjelmaan, jonka tavoitteisiin ja mittareihin Suomi on sitoutunut.

Visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 ottamalla käyttöön tutkitusti parhaat turvallisuuskäytännöt.

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, hanna.toiviainen(a)ovph.fi, p. 040 4855 493