Siirry sisältöön

Aika: 1.‒2.9.2022

Paikka: Pohjanmaan hyvinvointialue, Vaasan keskussairaala, Hietalahdenkatu 2‒6, 65130 Vaasa, auditorio Kotka, Y-rakennus, 3. krs. Mahdollista osallistua myös etänä.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Voit osallistua seminaariin alla olevien Teams-linkkien kautta.

Seminaari on maksuton. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista illallis-, matka- ja yöpymiskustannuksista.

Voit pyytää linkin seminaarin pp-esityksiin (pdf) ja tallenteisiin osoitteesta noharm@ovph.fi.

TORSTAI 1.9.2022

8:30–9:00  Aamukahvi

I Posteriesittely

9:00  Posteriesittely
Moderaattorit: Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto ja Susanne Salmela, TtT, tutkimus- ja kehittämisylihoitaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

9:15–11:00  Suulliset posterit I–VI ja Yhteenveto

11:00–11:45  Lounastauko

II Case manager -toiminta turvallisuutta varmistamassa

Puheenjohtajat: Erkki Penttinen, sektorijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue ja Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto

11:45–12:00  Avaus
Anne Salovaara-Kero, Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja

12:00–13:00  Key Note: Case Management – U.S. History, Evolution and Outcomes
L. Greg Cunningham, CEO, American Case Management Association
Lue lisää!

13:00–13:15  Case Managerit Pohjanmaalla
Eeva-Kaisa Liukkonen, TH AMK, kliininen asiantuntija YAMK, hoitotyön asiantuntija, Pohjanmaan hyvinvointialue

13:15–13:30  Case Manager -toiminta Päijät-Hämeessä
Katri Nousiainen, HtM, shYAMK, hankesuunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

13:30–14:00  Kahvitauko

III Mielenterveyden ja päihdesairauksien vuosikymmen

Puheenjohtajat: Marja Mustonen Mielenterveys- ja päihdehuollon päällikkö, Pohjanmaan hyvinvointialue ja Carina Nåls, sosiaalijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

14:00–14:30  Mitä psykiatriset potilasvahingot ovat?
Olli Kampman, psykiatrian professori, Tampereen yliopisto

14:30–14:45  Päihdetyön kokemusasiantuntijat ja vertaistuki ‒ korvaamattoman tärkeitä sote-palveluissa
Hannu Ylönen, eläkkeellä oleva päihdetyön kokemusasiantuntija, Vantaa

14:45–15:15  Kolhuja matkalla, mutta toivoa tunnelin päässä
Kaarlo Simojoki, toimitusjohtaja A-klinikkasäätiö, päihdelääketieteen työelämäprofessori, Helsingin yliopisto

15:15–15:25  Tauko ja venyttelyä musiikin tahdissa

15:25–15:55  Päihteiden käytön turvallisuusriskit yksilöille
Kristiina Patja, professori, Helsingin yliopisto

15:55–16:25  Mielenterveyshäiriöt ja päihteiden käyttö työyhteisössä – työkyky koetteilla
Minna Majuri, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, TTL, Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen, Työterveyslaitos, kliininen opettaja, Helsingin yliopisto

16:25–16:30  Yhteenveto

18.30- 21:00  Illallinen (omakustanteinen, ilmoittautuminen erikseen)

PERJANTAI 2.9.2022

IV No Harm -verkoston kehittämis- ja tutkimuslinjat

Puheenjohtajat: Tanja Hautala, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskusja Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

8:30–8:40  Päivän aloitus, puheenjohtaja

8:40–9:30  Kehittämis- ja tutkimuslinjojen esittely ja tilannekatsaukset, linjavastaavat

9:30  Kahvit mukaan linjojen kokoontumisiin.

9:45–10:45  Linjojen kokoontumiset: suunnitelmat ja tavoitteet 2022–2023

Osaamisen varmistaminen, Mari Plukka, laatujohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue ja Arto Helovuo, kehitysjohtaja, Qreform Oy

Kansallinen tasomittaus, Heli Ylihärsilä, kehittämisylilääkäri, Pohjanmaan hyvinvointialue ja Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Kotiin annettavien palvelujen turvallisuus, Camilla Seppälä, asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö, Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Jaana Kalliokoski, palvelupäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Hoitoon liittyvät infektiot, Dinah Arifulla, sh, TtM, asiantuntija, THL, terveysalan opettaja, Turun ammatti-instituutti ja Elina Välivainio, hygieniahoitaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

Lääkitysturvallisuuden kehittämislinja, Heidi Tahvanainen, apteekki- ja sairaalafarmasian erikoisproviisori, kehityspäällikkö, Fimea ja Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Pohjanmaan hyvinvointialue

Koulutus, asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutuksen linja, Sanna Saikkonen, hoitotyön lehtori, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Tanja Hautala, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

As-PoT-Ovas -verkosto, Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Never event –Tunnistamisen varmistaminen, Tarja Pajunen, erityisasiantuntija ja Merja Jutila, potilasturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus   

Uusien linjojen ideointi, 2021 aarteiden syventäminen, Elise Kuismanen, erikoissuunnittelija ja Jaana Valkeinen, erikoisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus   

10:45–11:15  Kehittämislinjojen työpajojen jatkosuunnitelma

11:15–12:00  Lounastauko

V Päihde- ja mielenterveysasiakas osana ympäröivää yhteiskuntaa

Puheenjohtajat: Kristian Wahlbeck, kehitysjohtaja, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Pia-Maria Sjöström, sektorijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

12:00–12:30  Viinan kirot: onko yhteiskunnalla keinoja?
Olavi Kaukonen, VTT, dosentti (Helsingin yliopisto)

12:30–13:00 Lasten ja perheiden turvallisuus yhteiskunnan hyvinvoinnin kuumemittarina
Hanna Sellergren, VTL, kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto

13:00–13:20  Kahvi

13:20–14:00  Debatti:
Mitä opittiin Otkesin selvityksestä? Case: Itsemurha sairaalahoidon aikana
Hanna Tiirinki, johtava tutkija, dosentti, TtT, Sosiaali- ja terveydenhuollon onnettomuudet, Onnettomuustutkintakeskus 

Mitä opittiin Otkesin selvityksestä? Reflektointi itsemurhien ehkäisyohjelmaan      
Timo Partonen, psykiatrian dosentti, tutkimusprofessori, THL

14:00–14:20  Toimivat sote-palvelut syrjäytymisen ehkäisemiseen
Sari Somppi, kriminologi, yhteiskuntatieteen maisteri  

14:20–14:30  Päätössanat
Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto

Hyvää kotimatkaa!