Siirry sisältöön
Blogi

Annika Takalan blogikirjoitus: Laiteturvallisuus hoidon ja hoivan ytimessä ‒ Onko osaamisesi päivitetty?


Asiakas- ja potilasturvallisuuden kolmena rakennuspilarina kuvataan hoidon/hoivan turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus ja laiteturvallisuus. Laiteturvallisuus vaikuttaa myös kahteen muuhun osatekijään merkittävästi. Ammattimaisessa käytössä laiteturvallisuuden tae on riittävä osaaminen, joka toteutetaan perehdytyksellä ja jatkuvalla koulutuksella.

Vaatimus turvallisen käytön varmistavasta koulutuksesta ja kokemuksesta asetetaan ammattimaisesti lääkinnällisiä laitteita käyttäville jo lainsäädännössä. Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää osaamista ei sisälly terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilöiden peruskoulutukseen lainkaan. Onko hoitoa ja hoivaa antavien organisaatioiden johto huomioinut laitteiden hankintaan liittyvän taloudellisen panostuksen lisäksi myös osaamiselle varattavat voimavarat?

Olen kuullut väittämän, että jossain työpisteessä ei käytetä lääkinnällisiä laitteita, eikä laiteturvallisuutta siten ole tarpeellista huomioida. Tarkemmassa keskustelussa asia ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Laitteen lääkinnällisyyden ratkaisee valmistajan ilmoittama käyttötarkoitus. Lääketieteelliset käyttötarkoitukset on kuvattu Euroopan unionin lääkinnällisiä laitteita koskevissa asetuksissa. Kansantajuisesti voisi sanoa, että yksittäisen potilaan saamaan lääketieteelliseen hoitoon vaikuttavat tuotteet ovat lääkinnällisiä laitteita, jos ne eivät ole lääkkeitä. Lue lisää blogikirjoituksesta: Mitä ovat lääkinnälliset laitteet?

Sanalla ”laite” tarkoitetaan siis paljon muitakin tuotteita kuin sähköverkkoon yhdistettäviä koneita. Valvontamonitorien, hengityskoneiden, infuusiolaitteiden, laboratorioanalysaattorien tai magneettikuvauslaitteiden lisäksi lääkinnällinen laite voi olla esim. haavasidos, suojavaate, henkilövaaka, tekonivel tai kirurginen instrumentti. Jos ohjelmisto tekee yksilöllisen oirearvion, sekin olla lääkinnällinen laite. Lääkinnällisten laitteiden kirjo on valtava ja melkein kaikkeen hoitoon liittyy lääkinnällisen laitteen käyttö.

Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvän osaamisen hallinta ja järjestäminen on usein hahmottumatonta. Laitteetkin eroavat toisistaan; on hyvin yksinkertaisia laitteita tai erittäin monimutkaisia. Saman laitteen kohdalla eri ammattihenkilöiden työtehtävien mukaiset osaamisvaatimukset ovat erilaisia. Työtehtävä voi liittyä laitteen käyttövalmiiksi saattamiseen, käyttöön tai puhdistukseen ja huoltoon. Osaamisen pohjana ovat luonnollisesti laitevalmistajan käyttöohjeet. Valmistajien toimittamilla materiaaleilla onkin suuri merkitys, miten koulutus onnistuu. Ajasta ja paikasta riippumattomat opetusmenetelmät tulivat välttämättömäksi viimeistään pandemian aikana.
Linkit blogikirjoituksiin Valmistajan rooli lääkinnällisen laitteen käytön osaamisessa ja Miten ennakoida laiteosaamiseen liittyviä riskejä hoidossa ja hoivassa?

Lääkinnällisten laitteiden sääntelyn perimmäisenä tarkoituksena on, että hoidossa ja hoivassa käytetään aina vaikutukseltaan tutkittuja ja ammattimaiseen käyttöön soveltuvia turvallisia laitteita. Myös laitteiden hankinnasta vastaavien tahojen on hyvä tuntea pääpiirteet tästä sääntelystä ja sen lisäksi ne vaatimukset, joita käyttöympäristö ja potilaat laitteille asettavat. Turvallisuuden lisäksi yksittäiset laitteet eivät käyttöympäristössään saa aiheuttaa toisilleen häiriöitä tai vikoja. Meidän on tunnettava omat lääkinnällisten laitteiden vaaratilanteemme edistääksemme laiteturvallisuutta paitsi juhlapuheissa myös joka päivä työmme ääressä. Linkki blogiin Vaikuttavaa vaaratilannetutkintaa yhteistyössä ja  Deus ex machina eli laiteturvallisuus potilaiden silmin

———

Kirjoittaja on Annika Takala, HUS Laitelääkäri, ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian laiteturvallisuusryhmän puheenjohtaja

Valtakunnallinen laiteturvallisuuskongressi Helsingissä 6.‒7.10.2022

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille lääkinnällisten laitteiden kanssa tekemisissä oleville koko Suomessa. Mukaan on saatu myös yrityksiä, joka kuvastaa miten kaikkien lääkinnällisten laitteiden kanssa toimivilla on laiteturvallisuuden suhteen yhteisiä tavoitteita.

Koulutus on teoreettista kurssimuotoista koulutusta kaikille lääketieteen erikoisaloille.

Katso ohjelma tapahtuman sivustolla, josta pääsee myös ilmoittautumaan osallistujaksi.

Tule mukaan hakemaan tuhti tietopaketti laiteturvallisuudesta!

———

Lue keskuksen muut blogikirjoitukset täältä!