Siirry sisältöön
Blogi

Tuija Ikosen blogikirjoitus: Äidinkielellä ymmärrettävästi


 

Meillä kehittäjillä on tarve – joskus tiedostamatonkin – puhua sanoilla ja käsitteillä, jotka ovat tavallisille ihmisille vieraita.

Pysyäksemme asiantuntijakielen trendikehityksen huipulla viljelemme arkikieleen kuulumattomia ilmaisuja kuten ’ilmiöperustainen’ tai ’asiakas keskiöön’. Kadunkulkijan korvissa saatamme juuri me kuulostaa ilmiömäisiltä turhanpuhujilta. Ehkä hän mielessään toivottaisi meidät hypehöpötyksinemme jäähylle kylmiöön.

Samalla kun itse teemme tutkittuun tietoon ja asiantuntijuuteen perustuvan puheen ihmisille vaikeasti käsitettäväksi, ihmettelemme vääristellyn tai jopa valheellisen tiedon leviämistä. Nekään ilmaisut eivät välttämättä ole täysin selkokielisiä, mutta joskus tuntuu, että taitavasti esitetty epätosi viesti iskostuu asiantuntijapuhetta paremmin ihmisten mieliin.

Käsitteellinen ajattelu erottaa ihmisen muista luomakunnan olioista. Tai ainakin ihmiset pystyvät hallitsemaan ylivertaisesti enemmän käsitteitä kuin muut lajit. Ei ole yhdentekevää, mitä sanoja käytämme. Uutta potilasturvallisuusstrategiaa valmistellessa olemme miettineet sen sanoitusta. Miten puhua asiakas- ja potilasturvallisuudesta ‒ mikä on jo haastava termi itsessään ‒ siten, että ajatus aukeaa tarkoitetulla tavalla. Että päästään kohti parempaa ”jotain”.

Onneksi kieli elää ja saa muuttua. Myös ihmismieli on joustava ja omaksuu jatkuvasti uutta. Keskukselle annettiin äidinkielinen nimi sen jälkeen, kun Kotus ylimpänä kielenhuoltajana oli moittinut No Harm Center -nimeä. Näin jälkikäteen ajatellen Kotus oli oikeassa. Halusimme olla uskottava kotimainen toimija, vaikka toki näkyvä myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Tuolloin vuonna 2019 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus nimenä korosti tehtäväämme kehittäjänä. Potilas ensin viesti siitä, että asiantuntemuksemme painottui potilasturvallisuuteen. Asiakas rinnalla halusimme huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen koko kentän. Nimemme on tullut tutuksi monille, mutta se on pitkä ja hankala muistaa.

Keskuksen toiminnan ensivuodet ovat osoittaneet, että emme ainoastaan kehitä, vaan teemme tutkimusta, koordinoimme verkostoja, koulutamme ja julkaisemme ajankohtaista tietoa. Olemme kasvamassa monipuoliseksi osaamiskeskukseksi.

Isäntäorganisaatiomme Vaasan sairaanhoitopiiri yhdistyy vuoden 2022 alusta Pohjanmaan hyvinvointialueeksi. On aika korjata keskuksen nimeä hivenen helpommaksi. 1.12.2021 alkaen olemme Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Ehkä siihen saakka, kunnes löydämme nasevan termin asiakas- ja potilasturvallisuudelle.

———

Blogin kirjoittaja on Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen johtaja Tuija Ikonen.

Lue keskuksen muut blogikirjoitukset täältä!