Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti ohjausryhmän toimikaudelle 1.9.2020–31.12.2022 vastaamaan keskuksen yleisestä ohjauksesta.

Jäsenet:

Halinen Kaisa, puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Haatainen Kaisa, Kuopion kaupunki

Happonen Pertti, Fimea

Henriksson Markus, Valvira

Holmström Anna-Riia, Helsingin yliopisto

Ikonen Tuija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Kinnunen Marina, Pohjanmaan hyvinvointialue

Kivivuori Sanna-Maria, HUS

Kuusisto Hanna, Itä-Suomen yliopisto

Martikainen Tarmo, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Palo Miia, Lapin sairaanhoitopiiri

Pasanen Kaisa, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

Pietilä Mikko, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Raassina Sari, Kuntaliitto

Sahlström Merja, Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Sneck Sami, OYS 

Syrjä Vesa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Pajunen Tarja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus