Siirry sisältöön

2023 kevät

19.1. Tutkitusti asiakas- ja potilasturvallisia käytäntöjä

2.2. Huolehdimme toinen toisistamme

16.2. Osaaminen varmistaa lääkinnällisten laitteiden turvallista käyttöä

16.3. Haavoittuvien ryhmien turvallisuus etä- ja digipalveluissa

30.3. Tietojärjestelmät haastavat ja tukevat turvallisuutta

20.4. Asiakkaan turvallisuus sosiaalihuollon palveluissa

25.5. Infektiot uhkaavat palveluiden turvallisuutta hyvinvointialueilla

2022 syksy

15.9. Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän webinaari: Lääkitys turvallisissa käsissä

22.9. Turvallisuus johtamisen rakenteissa, sopimuksissa ja omavalvontadokumenteissa

5.10. Kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuuden seurannan mittariston käyttöönotto hyvinvointialueilla

27.10. Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset

3.11. Turvallisuus ensin kaikissa organisaatiossa

17.11. Asiakasturvallisuus sosiaalihuollon palveluissa

1.12. Yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa

2022 kevät

3.2.2022 Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia hyvinvointialueiden työvälineenä ‒ Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026

17.2.2022 Turvallinen sosiaali-ja terveydenhuollon järjestelmä takaamassa laadukasta hoitoa, hoivaa ja palvelua

17.3.2022 Palvelu- ja hoitoprosessien turvallisuus väestön hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta

31.3.2022 Palveluiden käyttäjät ja läheiset sitoutuneina vaikuttajina sosiaali- ja terveydenhuollossa

7.4.2022 Johtaminen henkilökunnan asiantuntijuuden mahdollistajana

28.4.2022 Tutkimukseen ja tietoon perustuva ennakoiva riskienhallinta

5.5.2022 Turvallisten ja laadukkaiden lääkehoidon palveluiden kehittäminen monialaista yhteistyötä hyödyntämällä

2021 syksy

16.9.2021 Seminaaripäivä I: Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen hyvinvointialueen kompleksisessa toimintaympäristössä

23.9.2021 Seminaaripäivä II: Sujuvat ja turvalliset asiakasprosessit tuleville hyvinvointialueille

7.10.2021 Seminaaripäivä III: Ennakoiva riskienhallinta hyvinvointialueen kompleksisessa ympäristössä, Safety II

21.10.2021 Seminaaripäivä IV: Hyvinvoiva henkilöstö hyvinvointialueiden potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistajana

4.11.2021 Seminaaripäivä V: Palvelutarpeen tunnistaminen – miten parantaa laatua ja vaikuttavuutta tulevilla hyvinvointialueilla

19.11.2021 Seminaaripäivä VI: IV Pohjanmaan sosiaali- ja terveystieteiden päivät
Tiede, kehittäminen ja tavoitteellinen johtaminen turvallisuuden takaajana.

2.12.2021 Seminaaripäivä VII: Teoria strategian tukena ja tulosmittarit strategian toteutumisen todentamisessa

2021 kevät

21.1.2021 Seminaaripäivä I: Henkilöstön kuormituksen ja johtamisen merkitys potilas- ja asiakasturvallisuudelle

18.2.2021 Seminaaripäivä II: Ammatillinen kasvu ja turvallisuusosaamisen varmistaminen

18.3.2021 Seminaaripäivä III: Vaaratapahtumista ja potilasvahingoista oppiminen

25.3.2021Seminaaripäivä IV: Turvallinen lääkehoito ja lääkitysturvallisuus

15.4.2021 Seminaaripäivä V: Turvallisuuden varmistaminen erikoissairaanhoidossa

29.4.2021 Seminaaripäivä VI: Tiedon hallinta, tietoteknologia ja automaatio – riskit ja hyödyt

6.5.2021 Seminaaripäivä VII: Turvallisuuskulttuuri ja potilasnäkökulma

27.5.2021 Loppuseminaari VIII: Systeeminäkökulma potilasturvallisuuden tutkimuksessa

2020

17.09.2020 Seminaaripäivä I: Johtaminen ja kommunikaatio (tämä linkki ei valitettavasti toimi)

24.09.2020 Seminaaripäivä II: Työyhteisö ja henkilöstöresurssit

01.10.2020 Seminaaripäivä III: Laatu ja potilasturvallisuusosaaminen

29.10.2020 Seminaaripäivä IV: Kulttuuri ja etiikka

12.11.2020 Seminaaripäivä V: Sosiaalihuolto ja kotiin vietävät palvelut

19.11.2020 Seminaaripäivä VI: Mittaaminen ja implementaatio

10.12.2020 Päätösseminaari: Tutkittua tietoa turvallisuudesta